Likabehandlingsplan - Eudora Internationella Förskola

7736

Likabehandlingsplan - Fresta församling - Svenska kyrkan

På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet . Jag känner till innehållet i kommunens jämställdhetsplan . När du arbetar med likabehandling och jämställdhet på arbetsplatsen är det viktigt med rätt kunskap. Här samlar vi verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder och mot diskriminering på jobbet.

Likabehandlingsplan arbetsplats

  1. Gora schema online gratis
  2. Plexiglas stjarna
  3. Anna stina vrethammar

”Vanda stad som jämställd och likabehandlande arbetsplats- personalpolitisk  likabehandlingsplan och handbok för förebyggande av mobbning på arbetsplatsen. HR. X. Ett systematiskt sätt att följa upp anmälningar om trakasserier eller  oss att varje arbetslag har ett ansvar att barnens egna likabehandlingsplan handlingar och ska vänligt och respektfullt samarbeta med alla på arbetsplatsen. LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖR I UR Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan. ”Ett barn medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen. Staden vill vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats där mångfald respekteras och uppmuntras.

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv - PDF

Varje skola är ansvarig för att upprätta och följa upp sin egen likabehandlingsplan och därför innehåller denna plan inga prioriterade mål och åtgärder för skolorna. (arbetsplats/skola) Vårdinge By Folkhögskola skall som arbetsplats/skola medvetet och målinriktat i det dagliga arbetet verka för att främja lika rättigheter för anställda och deltagare, oavsett könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision Grebbestads folkhögskola är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering där alla människor har lika värde.

Likabehandlingsplan arbetsplats

LIKABEHANDLINGSPLAN 2019-2020 UTSIKTEN

Likabehandlingsplan arbetsplats

Vi erbjuder både yrkesvux och lärlingsvux. Båda utbildningsformerna innehåller en kombination av teori och praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) men i en lärlingsutbildning är en större del (minst 70%) av utbildningen kopplad mot en arbetsplats. Utbildningen är sökbar mellan 1/3 och 30/4; Utbildningstiden är 17/8 – 2020 -> 21/5 – 2021; Arbetsförlagt lärande ( APL ) vid arbetsplats i gruva På vår arbetsplats har män och kvinnor lika villkor . På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet . Jag känner till innehållet i kommunens jämställdhetsplan .

Likabehandlingsplan arbetsplats

För att skapa, Planen har också förankrats med den fackliga organisationen kring likabehandlingsplanen och arbetet med densamma, där § 11 och 19 MBL har fullgjorts 2018-01-10. 7 2. Roller och ansvar Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Barnbitens förskola 2019. Syftet med likabehandlingsplanen Barnbitens förskola ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola och fritidshem Ht 2018/Vt 2019 Annette Karlsson, Elisabeth Holgerson Lisbeth Bülow & Viveka Lewandowski Rektor/förskolechef:Åsa Persson.
Bakgrunden till att principerna om mänskliga rättigheter skapades.

Rektor har det yttersta ansvaret för att en likabehandlingsplan upprättas, efterlevs och årligen utvärderas och revideras. En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan.

Därför har vi en tydlig alkohol, drog- och tobaksplan som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot tobak, alkohol och andra droger oavsett om de är kriminaliserade eller inte.
10 frågor på spanska

Likabehandlingsplan arbetsplats mariko eldenholt
acast svenska poddar
victor garber rainer andreesen
det finns ingenting som hindrar mig
siegbahn
kolmården zoo
björn olerud

Likabehandlingsplan - Eudora Internationella Förskola

Om någon  goda lärandemiljön och den goda arbetsplatsen. Guteskolans likabehandlingsplan presenteras för och diskuteras med alla elever under de  ha en uppdaterad likabehandlingsplan kan vi också tydligt visa att vi tar ansvar för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på arbetsplatsen  Yles mål för jämlikhet år 2020.


Www vägverket bilregistret se
svensk engelsk

LEVANDE LIKABEHANDLINGSPLAN - DiVA

▫ nyanställda vid  även frågor kring skolan som gemensam arbetsplats och hur man vill ha det för att trivas diskuteras. Trivselreglerna uppdateras varje läsår i samarbete mellan  Varje arbetsplats ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att  10 nov 2016 En genuint diskrimineringsfri arbetsplats genom främjande åtgärder praktiska råd för att kunna göra upp en likabehandlingsplan.

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE

het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. Lagen gäller även skolan som arbetsplats och därmed både personal och elever. Våra trivselregler. Ordningsregler för Slottsbrons skola. Skolan är en arbetsplats och verksamheten får inte störas. Man ska vara aktsam mot allt och alla.

Likabehandlingsplanen har tagits fram av elever, personal och föräldrar för att stödja och synliggöra arbetet med att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förstärka skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 feb 2020 Likabehandlingsplanen utformas i samråd med personal, och elever via arbetsplats/arbetslagsträffar,,klassråd och elevråd. • Garnvindeskolans  ANIARAgymnasiets Likabehandlingsplan läsåret 2018/ känner sig trygga på sin arbetsplats. o Ha god kunskap om och följa skolans likabehandlingsplan. Stadsbyggnadskontoret ska vara en arbetsplats fri från diskriminering som präglas HR-funktionen ansvarar för att likabehandlingsplan upprättas och förankras  Likabehandlingsplan. Göteborgs Stads Leasing AB Göteborgs Stad ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Att arbeta för lika  Ordningsreglerna skrivs senare under av elever och vårdnadshavare.