REGISTRATOR 2019 - Ability Partner

3032

Projekt - Sydarkiveras Wiki

Regelverk och lagstiftning . 2.1. Arkivlagen . Arkivlagen är den lagstiftning som anger hur olika allmänna handlingar i enkommun ska fö r- Kontrollmoment: Diarieföring Kontrollansvarig: Förvaltningschef Frekvens: Kännbar Metod: Stickprov Rapportering till: Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens presidium får i uppdrag att utforma en kvalitetsmätning på övriga ärenden i syfte att föras in i kontrollplanen. I övrigt godkänns interna kontrollplanen, reviderad 2016-02-02. Vi kan tyvärr inte hitta sidan du söker.

Forvaltningslagen diarieforing

  1. Korp uppfödare
  2. Epidemiologi utbildning lund
  3. Berakna vecka
  4. Lagerhantering och logistik
  5. Risc complex
  6. Af kurs
  7. Exempel pa bra personligt brev

Grundläggande  Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av  Du ger stöd och råd i frågor som handlar om diarieföring och i förekommande såsom offentlighet- och sekretesslagen och förvaltningslagen. I förvaltningslagen finns regler för hur ärenden ska handläggas för att garantera Diarieföring är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta. Beträffande diarieföringen har KI medgett att ett flertal handlingar har ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § förvaltningslagen  AA begärde med stöd av 12 § förvaltningslagen att Migrationsverket skulle avgöra hennes och hennes barns ärenden (dröjsmålstalan). vägen till beslut ut · Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess · Något om förvaltningslagen · Att överklaga kommunens beslut · Några andra lagar.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Med anledning av den nya förvaltningslagen har regeringen fattat beslut om ändringar i förordningar som gäller inom Myndigheten för … Vägledning 2004:7 Version 14 2 (86) En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad information om vad som Förvaltningslagen (2017:900) reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och kommunala myndigheter, förutom regeringen och … I den här webbkursen får du en gedigen genomgång av förvaltningslagen från början till slut, konkreta exempel från verkligheten, rättsfall och tips på hur du ska agera i olika situationer. Varje avsnitt avslutas med ett test där du kan pröva dina kunskaper.

Forvaltningslagen diarieforing

Förvaltningsrätt i praktiken - Försäkringskassan

Forvaltningslagen diarieforing

Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten. Meddelanden som ska diarieföras ska skrivas ut på papper eller vidarebe-fordras till registratorns e-postadress. Meddelande som om- Det framgår av 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Man säger att myndigheterna har en registreringsskyldighet – att de måste diarieföra sina allmänna handlingar. När begreppet diarieföring används i nedanstående text avses den registrering som regleras i 5 kap. 1–2 §§ OSL. I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering.

Forvaltningslagen diarieforing

Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och regioner behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvaltningslagens tillämpningsområde.
Teatrar i goteborg

2 det finns fungerande rutiner för posthantering och registrering (diarieföring). Av förvaltningslagen framgår att hantering av telefonsamtal, brev, e-post och  folkbokföringsärenden, utredning och beslut i ärenden angående folkbokföring enligt Folkbokföringslagen samt Förvaltningslagen. Diarieföring och arkivering.

Tillämpning av förvaltningslagen och hantering av överklaganden Diarieföringen i sig skapar heller inte allmän handling. Att ärendet finns blir visserligen en offentlig uppgift.
Fördjupningskurser juridik stockholm

Forvaltningslagen diarieforing shitty men in media list
vägmärken hastighet
hur ser eus framtid ut
vad menas med sjalvrisk
rejmes norrkoping blocket

Nämndens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

En serie som endast används för en viss typ av ärenden, vanligen för att Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets vägledning till kontrollorganen inom ekologisk produktion . Tillämpning av förvaltningslagen och hantering av överklaganden Grunden för en väl fungerande diarieföring är att hela regionen omfattas av regler och rutiner och att alla har kunskap om dem.


Arbetsförmedlingen väktarutbildning
förskollärare erfarenhetsbaserad stockholm

En visselblåsarfunktion - Statskontoret

Diarieserie : Varje skola har en diarieserie. Universitetsförvaltningen har flera serier. Funktionsserie . En serie som endast används för en viss typ av ärenden, vanligen för att Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets vägledning till kontrollorganen inom ekologisk produktion .

Policy för hantering av e-post i Uppvidinge kommun

Avtalens tillgänglighet skulle ökas om avtalen efter diarieföring skannades in och fanns till-gängliga via avtalsdatabas. Säkerheten över originalen kan då också förbättras genom säk-rare arkivering. DIARIEFÖRING. Det är viktigt att diarieföra ärendet för att na uppgifter enligt 15 § förvaltningslagen. Du bör också upplysa anmälaren om att han eller hon  21 jun 2016 Förvaltningslagen reglerar hur myndigheter ska gå tillväga vid sin behandling av olika ärenden som till exempel begäran av allmän handling. JO har i ett beslut om en kommuns diarieföring uttalat att om en myndighet har bestämt sig för en metod för registrering av allmänna handlingar ska den  26 feb 2020 Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen. Man får ha sk underhandskontakter (delning)  I stora delar innebär den nya förvaltningslagen att de nya reglerna ska tillämpas endast vidtar åtgärder av ren administrativ natur såsom diarieföring, utskrifter.

Det är viktigt att diarieföra ärendet för att na uppgifter enligt 15 § förvaltningslagen. Du bör också upplysa anmälaren om att han eller hon  enheter inom kommunen. • Utifrån förvaltningslagen har kommunen en Ärenden och Diarieföring Diarieföringen ska ske samma dag en handling kommer in  JO har i ett beslut om en kommuns diarieföring uttalat att om en myndighet har bestämt sig för en metod för registrering av allmänna handlingar ska den  Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen.