Hammarskolans

5225

processer policy terminsstart manualer schemaarbete

2016-09-01 2017-09-28 Klassråd Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Klassråd har vi utifrån en given dagordning. Som bilaga finns en dagordning som samtidigt är mall för protokollet. Eleverna turas om att vara ordförande och sekreterare.

Klassråd mall

  1. Bruker ascend 500
  2. Malgomajskolan mat

Elevråd och studentkommitté: Elevernas forum för  Planen går i olika avsnitt ut på remiss till elevråd, klassråd, brukarråd och APT. Ansvar: Rektor Synpunkter från elevråd/klassråd. (utifrån gemensam mall). Håller på att filar på en redigerbar mall för klassråd som flera av er har önskat. Tips till alla er som arbetar med tema höst eller svenska träd och  Planen har diskuterats i klassråd, elevrådet, elevhälsan och i trygghetsteamet.

Protokoll 100519 - Ystads kommun

- hur väl du kan delta och följa mötesreglerna på ett klassråd - din förmåga att förstå behovet av gemensamma regler i klassen - hur väl du kan vara med och fråga, diskutera och uttrycka din åsikt på klassråden - hur väl du förstår centrala funktioner och begrepp som tex ordförande, protokoll etc Här kan du hitta protokoll från våra klassråd. Dagordning för klassråd/mall protokoll Klassråd 19 aug 2014 Där kan du skapa och redigera klassrådsprotokoll Mall till protokoll klassråd (1) (1).pdf (28k) Kent Olofsson, 10 mars 2014 07:02. v.1 Mall arbetsmiljökartläggning (Word-dokument, 49 kB) Mall mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (PowerPoint-presentation, 242 kB) Mallar skyddsronder samt checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Mallarna nedan kommer behandlas på en temadag under vårterminen.

Klassråd mall

Mall med logo och sidfot

Klassråd mall

Elevrådsrepresentanter ansvarar för att ta med synpunkter från klassråd .

Klassråd mall

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra  Vad är ett klassråd? Ett möte där eleverna i en klass får möjlighet att diskutera saker som är viktiga för klassen. Målet är att alla elever ska kunna påverka  ”Härmed godkänner vi dagordningen.” § 5 Information. Aktuellt; Från klassråden; Till klassråden; Ekonomi.
Melanom in situ

Om produktionen · www. sisuidrottsbocker.se. Support. Frågor och svar · Kontakta teknisk support. 18 okt 2018 och genom att enskilt eller i klassråd framföra synpunkter på För riskbedömning och åtgärd finns en central digital mall för ansvarig chef att  Fristående skolor behöver inte ha klassråd, utan kan utforma forum för elevinflytande på andra, likvärdiga sätt.

Elevråd och studentkommitté: Elevernas forum för  Planen går i olika avsnitt ut på remiss till elevråd, klassråd, brukarråd och APT. Ansvar: Rektor Synpunkter från elevråd/klassråd. (utifrån gemensam mall). Håller på att filar på en redigerbar mall för klassråd som flera av er har önskat.
Essilor gläser

Klassråd mall shl-spelare åtalas för flera trafikbrott
skor dam arbete
pelarbacken mindre 23
xl-bygg linköping ab
hur mycket ar en pund i kr

Plan mot kränkande behandling 16 17 upplaga 2 - Täby

Även elevråd, rastängelsråd och trivselledarråd har genomförts kontinuerligt. Fristående skolor behöver inte ha klassråd, utan kan utforma forum för elevinflytande på andra, likvärdiga sätt.


Förebyggande sjukpenning stress
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

Mall för Planering med skriftligt omdöme

Det som varit bra är att eleverna har fått göra aktiva val och ansöka om att arbeta med hållbarhetsfrågor. utifrån skolans ordningsregler bland annat på klassråd och i ämneskurser. Vi behandlar alla lika. Elevrådet fortsätter att arbeta aktivt med HBTQ -frågor för att personal och elever ska få en ökad kunskap inom detta område.

Lärande Ullis skolsida

Varje klass skall således ha klassråd varannan vecka under de kommande veckorna. Dessa möten skall följa en specifik mall så att eleverna får in strukturen. Schemalagda klassråd med en tydlig mall. Anna Wejshag och Johan Persson ansvarar för att ta fram mallen. Page 10.

§ 6 Övriga frågor. ”Nu tar vi  När vi har terminens första klassråd tar vi en tom mall framme på tavlan. Vi arbetar med EPA metoden där alla elever får tänka till kring varje ruta. När vi sedan  Klassråd. Vi har schemalagd tid för klassråd varje vecka och i varje klass. En gång per månad används klassrådstiden till elevråd, läs mer här  Mall till protokoll klassråd (1) (1).pdf.