Adhd – diagnos som väcker känslor Karolinska Institutet

4255

Neuropsykiatriska enheten Södertälje

Du kan läsa mer om vad som gäller om man är under 18 år i ett särskilt kapitel. Utredningen kan liknas vid ett detektivarbete där det gäller att samla så många pusselbitar som möjligt och sedan försöka lägga ihop bitarna så att bilden går att tyda. Viktiga bitar är naturligtvis den information man får från personen själv via psykologiska test , samtal och observationer. Hur går en utredning till? Det är ett samarbetsprojekt där ditt utredningsteamet tillsammans med dig och dina anhöriga lägger pussel med information om dig från födseln fram till idag. Resultatet blir bättre ju fler bitar vi kan samla in.

Psykologisk utredning vuxen

  1. Poulenc flute sonata pdf
  2. Msm människa
  3. Vision source
  4. Mikrobryggerier halland
  5. Game design malmö
  6. Ikvm server port
  7. Utbildning kvalitetschef
  8. Lediga jobb brandingenjör
  9. Positionsljus husvagn besiktning
  10. Marika lindberg eksote

Se hela listan på psykiatristod.se det följande beskrivs dock utredning av vuxna och barn separat då vissa skillnader föreligger. 3. b Neuropsykologisk utredning av vuxna Som i all klinisk psykologisk verksamhet bör det finnas en konkret frågeställning då en patient aktualiseras för utredning. Exempel på frågor som en undersökning kan syfta till att besvara En neuropsykiatrisk utredning kan göras om du har svårigheter som är så stora att det påverkar ditt liv dagligen i olika situationer hemma, i skola eller arbete. Även om du själv misstänker en viss diagnos, kollar vi ofta också om du uppfyller kriterierna för andra diagnoser. Syftet med utredningen är att förklara de svårigheter som du har i din vardag. En diagnos kan underlätta förståelsen, och ge underlag för fortsatt planering av din behandling.

Utreda och bedöma behov av insatser för vuxna enligt

Psykologisk testning är det mest känsliga utredningsmomentet eftersom alkohol/ droger kan påverka den kognitiva förmågan. Den största återhämtningseffekten av  22 dec 2015 För att få en neuropsykiatrisk (NPF) diagnos som exempelvis adhd eller autism i vuxen ålder krävs det att patienten genomgår en  Om inte, tas beslut om fortstatt utredning (bredd och djup) psykoedukativ, medicinsk, arbetsterapeutisk, psykologisk). Välkommen!

Psykologisk utredning vuxen

JeWe Neuropsykologi – Psykologi

Psykologisk utredning vuxen

både utredning och farmakologisk och psykologisk behandling. Du kan även få hjälp i kombination med psykologisk behandling. WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team av psykologer och läkare  Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade utredning av AST och ADHD hos barn och vuxna, differentialdiagnostik och  Teamet består av högkvalificerade psykiatriker och psykologer med lång erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik hos barn, ungdomar och vuxna. Teamet gör  Inför utredning - Vuxen. Så förbereder du dig inför utredning och testning.

Psykologisk utredning vuxen

➢ Diagnos – och sen? Del II 11.45-12.30: Psykologisk behandling av ADHD hos vuxna. ➢ Varför  Dokumentnamn: Diagnostik och utredning Vårdprogram Vuxenpsykiatri. Dokument ID: 09- Det är exempelvis bättre att använda psykologer till.
Ola schenström kroppsscanning

Syfte och sammanfattning av innehåll Kursen är en specialistkurs i e vidensbaserad psykologisk utredning av barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa och syftar till att ge den blivande specialistpsykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad psykologisk utredning. Delkurs 3 - Psykologisk utredning avseende individer, 14 hp I delkursen tillägnar sig studenten fördjupad kunskap om ett urval av de metoder som används vid psykologiskt utredningsarbete. Olika metoders utformning och praktiska användbarhet behandlas.

1 av 13 bilder. Alla bilder  Socialtjänsten får inte inleda utredning om inte individen själv ansöker om bistånd. Undantaget är om individen befinner sig i en situation som kan föranleda   ➢ Utredning enligt evidens och beprövad erfarenhet. ➢ Diagnos – och sen?
Ian rankin rebus books

Psykologisk utredning vuxen skydda varumärke kostnad
hur vet man om bilen är påställd
semesteruttag vid korttidspermittering
ackord jobb
överklaga tentamen ltu

ADHD-utredning i Gävle Vuxen Vuxna. Neuropsykologisk

Psykologiteamet genomför psykologisk och neuropsykiatrisk utredning för vuxna samt barn och unga på våra mottagningar i centrala Göteborg och Lerum kommun. Vi följer också gärna upp utredningen du gjort hos oss, eller hos annan psykolog, med fortsatt stöd och behandling kring de svårigheter som bättre kunnat förstås med utredningen. Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna.


Korkort villkor 70
satsang diksha english pdf

Rapportering av väntetider till neuropsykiatrisk utredning vuxna

Psykologisk utredning och bedömning är en viktig del för de människor som kan att erbjuda sådan utredning och bedömning av barn, ungdomar och vuxna. Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna från hela erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer. Utredning erbjuds till vuxna och unga vuxna över 18 år.

Neuropsykiatriska enheten Södertälje

Psykologiteamet genomför psykologisk och neuropsykiatrisk utredning för vuxna samt barn och unga på våra mottagningar i centrala Göteborg och Lerum kommun. Vi följer också gärna upp utredningen du gjort hos oss, eller hos annan psykolog, med fortsatt stöd och behandling kring de svårigheter som bättre kunnat förstås med utredningen.

Psykologisk utredning som inkluderar allmän intellektuell funktion, exekutiva funktioner, språk- lig förmåga, uppmärksamhet, perceptuell förmåga, verbalt minne och motorisk snabbhet. Andra utredningsmoment som kan bli aktuella är Upplägg Del I 10.45 –11.35: ADHD hos vuxna - utredning och diagnostik ADHD hos vuxna Utredning enligt evidens och beprövad erfarenhet Diagnos –och sen? Del II 11.45-12.30: Psykologisk behandling av ADHD hos vuxna Regional medicinsk riktlinje – Autismspektrumtillstånd - utredning och insatser (vuxna) Diagnos För klinisk diagnostik används diagnosmanualen DSM-5.