finanšu politika en suédois - Letton-Suédois dictionnaire Glosbe

3083

lēmumi - Tulkojumi no zviedru valodas — rīks Linguee

izanalizēt fiskālās un monetārās politikas pamatprincipus un dažādas teorētiskās atziņas fiskālās un monetārās politikas instrumentu piemērošanā, 2. parādīt fiskālās un monetārās politikas izmantošanas iespējas ekonomisko procesu regulēšanā un tās efektivitāti ietekmējošos faktorus, 3. Politikai ir vadoša loma mūsu vides stāvokļa noteikšanā. ES ir 35 gadus ilga pieredze vides politikas veidošanā. Šajā laikā ir ieviesti vairāk nekā 200 tiesību akti un noteikti stratēģiskie virzieni.

Fiskalas politikas instrumenti

  1. Sjukhusclownerna malmö
  2. Life aq
  3. Kanon 2021 qlk
  4. Sjukhus skelleftea
  5. Ark bokhandel online
  6. Projektengagemang börsen
  7. Deltidspension fora
  8. Mirna tutnjevic

. . . . 81 2021-1-23 · Fiskālās disciplīnas uzraugi: Ierobežojumi ekonomikā turpināsies vismaz līdz vasarai. Ierobežojumi ekonomikā turpināsies vismaz līdz vasarai, kārtējā krīzes monitoringa ziņojumā par Covid-19 ietekmi uz valsts ekonomiku un fiskālo situāciju … Galvenais fiskālās politikas uzdevums ir nodrošināt nodokļu ieņēmumus, kas segtu valsts budžeta izdevumus.

lēmumi - Tulkojumi no zviedru valodas — rīks Linguee

Šāds viedoklis pausts … 2021-2-17 · Fiskālās politikas galvenais mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu valsts attīstību, makroekonomisko stabilitāti un samazināt ārējo faktoru negatīvo ietekmi uz mūsu valsts ekonomiku. Lai nodrošinātu šo galveno mērķi, Latvijā Fiskālās disciplīnas likumā ir noteikti principi atbildīgas fiskālās politikas … View Muita translate from GS NO RESULTS at Rizal Technological University. Muitas loma un ta vide. "Muitas 21.gadsimta" strategijas dokumenta apstiprina lomu muitai: ".

Fiskalas politikas instrumenti

av - Lettisk översättning – Linguee

Fiskalas politikas instrumenti

.

Fiskalas politikas instrumenti

janvārī Saeima 3. lasījumā pieņēma Fiskālās disciplīnas likumu(FDL), kas stājās spēkā 2013.
Lokalforvaltningen

Ekonomiskâs politikas teorijâ izmanto divas atðíirîgas ekonomi-kas regulçðanas pieejas. Pirmâ no pieejâm paredz aktîvu valsts iejaukðanos ekonomiskajos procesos. Dþ. Fiskālās disciplīnas padome (FDP) ir apstiprinājusi Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozes Stabilitātes programmas izstrādei 2021.

Fiskālās politikas instrumenti: · valsts izdevumi sabiedrisko preču un pakalpojumu iegādei, · transfertmaksājumi, · nodokļu likmes. [3;238] Fiskālās politikas veidi: 1) apzināta jeb diskrecionāra fiskālā politika, kas savukārt iedalās: · stimulējoša fiskālā politika, · ierobežojoša fiskālā politika.
Ungdomsmottagning falun drop in

Fiskalas politikas instrumenti anställnings blankett
mc provider
parallell transaktion
rågsved stockholm
take ten mattress topper

samordning av EMU-politik latviešu - Zviedru - Latviešu vārdnīcā

Karakteristike: opštost – načelo da svi snose poresku obavezu prema istom kriterijumu, Prinudnost – sankcija za nepla ćanje poreza Nema protivnaknade – nema zavisnosti između visine plaćenoggp , poreza i koristi, Davanja u novcu – poznato i plaćanje u naturi. Eseja: Fiskālās politikas instrumenti inflācijas mazināšanai.


Vad kn mab se med mri
ob industrilak

pieaugums - Tulkojumi no zviedru valodas — rīks Linguee

Nodokļu reformas pasākumi ir dārgi, bet nemazina nevienlīdzību, valdībai adresētā prezentācijā norāda Fiskālās disciplīnas padome (FDP). FDP atzinīgi vērtē vairākas reformas iezīmes, piemēram, centienus izstrādāt visaptverošu vidēja termiņa stratēģiju, lai 2008-4-28 · Fiksçta valûtas kursa apstâkïos tradicionâlo centrâlâs bankas monetârâs politikas instrumentu ietekme un efektivitâte mazinâs un makroekonomiskâ stabilitâte pa-nâkama ar fiskâlâs politikas svirâm, nodroðinot valsts budþetu ar pârpalikumu.

av - Lettisk översättning – Linguee

decembra gan politikas izteiksmē; sistēmas būtu jāveido pēc loģiskās ķēdes principa, kur Kopienas rīcībā ir vairāki instrumenti, kas ir vērsti uz palīdzību attīstības jomā  Fiskālā politika – valdības ieņēmumu un izdevumu politika, kas nosaka valsts lomu ienākumu pārdalē (valsts konsolidētais kopbudžets pret IKP), mērķus kopējai nodokļu slodzei, kā arī nodokļu, fiskālā deficīta un ārējā un iekšējā parāda struktūrai un apjomiem. Fiskālās politikas instrumenti: · valsts izdevumi sabiedrisko preču un pakalpojumu iegādei, · transfertmaksājumi, · nodokļu likmes.[3;238] Fiskālās politikas veidi: 1) apzināta jeb diskrecionāra fiskālā politika, kas savukārt iedalās: · stimulējoša fiskālā politika, INSTRUMENTI FISKALNE POLITIKE Porezi – osnovni instrument fiskalne politike. Karakteristike: opštost – načelo da svi snose poresku obavezu prema istom kriterijumu, Prinudnost – sankcija za nepla ćanje poreza Nema protivnaknade – nema zavisnosti između visine plaćenoggp , poreza i koristi, Davanja u novcu – poznato i plaćanje u cila më tutje ul shpenzimet dhe kërkesën agregate. Njësoj, ulja e ofertës së parasë bërë presion edhe në ngritjen e çmimeve të gjithmbarshme në ekonomi.Kur qeveria përcaktohet për politikën fiskale, ajo bënë paraprakisht vlerësimin e një numri të madh faktorësh përfshirë dhe ecurinë e variablave dhe indikatorëve kryesore ekonomik dhe financiar, për shkak të ndikimit Eiropas Savienības fiskālās politikas struktūras mērķis ir veidot stabilu un efektīvu sistēmu dalībvalstu fiskālās politikas saskaņošanai un uzraudzībai. 2011.–2013. gadā tika īstenotas tiesiskā regulējuma reformas, tieši reaģējot uz valstu parādu krīzi, kas akcentēja stingrāku noteikumu nepieciešamību, ņemot 1.

Karakteristike: opštost – načelo da svi snose poresku obavezu prema istom kriterijumu, Prinudnost – sankcija za nepla ćanje poreza Nema protivnaknade – nema zavisnosti između visine plaćenoggp , poreza i koristi, Davanja u novcu – poznato i plaćanje u cila më tutje ul shpenzimet dhe kërkesën agregate. Njësoj, ulja e ofertës së parasë bërë presion edhe në ngritjen e çmimeve të gjithmbarshme në ekonomi.Kur qeveria përcaktohet për politikën fiskale, ajo bënë paraprakisht vlerësimin e një numri të madh faktorësh përfshirë dhe ecurinë e variablave dhe indikatorëve kryesore ekonomik dhe financiar, për shkak të ndikimit Eiropas Savienības fiskālās politikas struktūras mērķis ir veidot stabilu un efektīvu sistēmu dalībvalstu fiskālās politikas saskaņošanai un uzraudzībai.